ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ, ಬ್ರಾ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂದ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಸಹೋದರಿ ಡಾಲಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಓಪನ್ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಸುಂದರಿ

ಡಾಲಿ ಬ್ರಾಲೆಸ್ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಡಾಲಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಡಾಲಿ ಜಾವೇದ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.