ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ 7 ಮಾರ್ಗಗಳು

ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಶನ ಸಲಹೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡಲು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರು ಟೀವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು, ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕುರಿತು ಕರುಣೆಯನಿಸುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ – ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ದೃಢೀಕರಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂದರ್ಶಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ನೇಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತತೆ ತಾನೇ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಳು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ:

1. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುವುದರ ಆರಂಭದ ಹಂತವೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ, ಸಂದರ್ಶಕನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಸಂದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಬಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಸ್ಮೈಲ್, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

ಸಂದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಿರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಡಿ, ಕುಣಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

2. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಓದಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗಿಳಿಪಾಠ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶಕರು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಮರುಕಳಿಸಬೇಡಿ.

  ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಮೂಲ, ದಿಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಕೆಲಸ, ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

  ಸಂದರ್ಶಕನು “ನಾನು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಅಥವಾ “ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಅಥವಾ “ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕನ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ . . .” ಅಥವಾ “ಈ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

  3. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

  ದೃಢೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಹೆದರದೇ ಇರುವುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, “ಇದು ಮುಖ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುವಂತೆ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ.

  ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ.

  4. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

  ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು, ನೀವು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಭಾಷೆ ಈ ರೀತಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ: “ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ . . .” “ನಾನು ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ,” “ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ,” ಅಥವಾ “ಈ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.” ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು: “ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ.

  ಸಹಜವಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳು, ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಅಥವಾ ಬರದ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ.

  6. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

  ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ನಿಮಗೆ “ಹೌದು” ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೇಮಕಾತಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಗೆ ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

  ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮಾರಾಟ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಪಾತ್ರವು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ XYZ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಕನಸು ಮತ್ತು ಅದು ಈಗ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.

  7. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

  ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುವ ಅಂತಿಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ.

  ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

  ಸಂದರ್ಶನದ ಮೊದಲು ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರು ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

  ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿಯರೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
  ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

  ಮಿಡಿಗಾಯಿ, ದೊರೆಗಾಯಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ